garlic, cooking spray, eggplant & milk recipes

7 recipes

Page 1

Baked vegetable frittata

weightwatchers.com

Ingredients: milk, eggplant, cooking spray, garlic, zucchini, egg, oregano, onion

Low-Fat Eggplant Parmesan (Kosher-Dairy)

food.com

Ingredients: milk, eggplant, cooking spray, garlic, bread crumbs, parmesan, mozzarella, basil, egg, olive oil, tomato, onion

Beef and eggplant pies with parmesan and potato topping

healthyfood.com

Ingredients: milk, eggplant, cooking spray, garlic, ground beef, parmesan, red wine, button mushroom, tomato paste, tomato, oregano, onion, potato

Roasted Vegetable Macaroni and Cheese

cdkitchen.com

Ingredients: milk, eggplant, cooking spray, garlic, parmesan, provolone, flour, macaroni, paprika, zucchini, olive oil, button mushroom, bell pepper, onion

White Bean Moussaka

cook.me

Ingredients: milk, eggplant, cooking spray, garlic, bread crumbs, flour, butter, cannellini beans, olive oil, tomato paste, cinnamon, tomato, onion, nutmeg

Ratatouille

chefdehome.com

Ingredients: milk, eggplant, cooking spray, garlic, flour, butter, tomato sauce, zucchini, olive oil, bell pepper, thyme, summer squash, potato, chili flake, nutmeg

Mom's Moussaka

mylifecookbook.com

Ingredients: milk, eggplant, cooking spray, garlic, ground beef, bread crumbs, parmesan, flour, butter, cheddar, tomato sauce, basil, egg, cinnamon, oregano, onion