oregano, potato, tomato, vegetable oil & beef steak recipes

2 recipes

Page 1

Mom's Baked Round Steak

cdkitchen.com

Ingredients: beef steak, vegetable oil, tomato, oregano, potato, carrot, peas, onion

Kentucky beef stew

recipes.camp

Ingredients: beef steak, vegetable oil, tomato, oregano, potato, worcestershire, beef stock, flour, celery, bourbon, rosemary, carrot, bay leaf, allspice, parsley, tomato paste, thyme, onion, garlic